1 week ago

  Hukum Syara’ Tentang Tato

  Soal: Assalamu ‘alaika. Pertanyaan: apakah tato untuk laki-laki halal atau haram? Sebab Allah menyebutkan laknat untuk wanita bertato (al-wâsyimah) dan…
  2 weeks ago

  Ketentuan Menjamak Shalat di Musim Dingin

  Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Syaikhuna al-habib, saya memohon perkenan Anda menjelaskan hukum-hukum menjamak shalat pada musim dingin,…
  3 weeks ago

  Hukum-Hukum Orang Murtad, Anak-Anak Orang Murtad dan Anak-Anak Orang Kafir Yang Masih Kecil

  Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Tahiyyah thayyibah wa ba’du. Syaikhiy yang dimuliakan, saya punya pertanyaan yang saya mohon…
  01/11/2022

  Syirkah di dalam Islam Bukan Badan Hukum (Syakhshiyah Ma’nawiyah)

  Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Syaikhuna al-jalil, saya sodorkan ke hadapan Anda beberapa pertanyaan, dengan harapan mendapat jawaban…
  18/10/2022

  Takhrij Hadis “Akan Datang Pada Hari Kiamat, Kaum yang Iman Mereka Menakjubkan”

  Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Semoga Allah menerima ketaatan Anda dan setiap tahun Anda dalam kebaikan, syaikhuna. Saya…
  03/10/2022

  Tidak Ada Tambahan di dalam al-Quran yang Tanpa Makna

  Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Pertanyaan: sejauh mana kesahihan ucapan ini? Terjadi diskusi antara seorang ulama nahwu dengan…
  26/09/2022

  Siapa yang Menemukan Rikaz Maka di Dalamnya Ada Pembayaran Khumus

  Soal: Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada sayidina Muhammad saw. Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah…
  26/09/2022

  Kesahihan Hadis – Saya Berlepas Diri dari Orang yang Hidup Selama 40 Hari di Tengah Kaum Kafir

  Soal: Assalamu ‘alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Bagaimana kesahihan hadis: أنا بريء ممن عاش أربعين يوما بين ظهراني الكفار “Saya…
  Close