Perkataan Ulama

Persamaan Istilah Khalifah, Imam, dan Amirul Mukminin Menurut Syaikh Al-Kattani

KESAMAAN ISTILAH KHALIFAH, IMAM, DAN AMIRUL MUKMININ

Oleh:
Asy-Syaikh Al-Muhaddits Muhammad ‘Abdul Hayyi al-Kattani (w. 1382 H)

اﻟﺨﻼﻓﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻳﺎﺳﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ، ﻭاﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺤﺮاﺳﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻟﺪﻧﻴﺎ، ﻭاﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻭاﻹﻣﺎﻡ ﻷﻥ اﻹﻣﺎﻣﺔ ﻭاﻟﺨﻄﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭاﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻻﺯﻣﺔ ﻟﻪ، ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﻏﻴﺮﻩ ﺇﻻ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ؛ ﻛﺎﻟﻘﻀﺎء ﻭاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺃﻳﻀﺎ ﺃﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ. ﻭﻫﻮ اﻟﻮاﻟﻲ اﻷﻋﻈﻢ ﻻ ﻭاﻟﻲ ﻓﻮﻗﻪ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻏﻴﺮﻩ.

“Khilafah adalah kepemimpinan tertinggi, kekuasaan umum yang menyeluruh (atas umat Islam, -penj.), yang berperan menjaga agama (Islam) dan urusan dunia sekaligus. Pelaksananya disebut Khalifah, karena dia merupakan pengganti daripada Rasulullah; disebut juga Imam karena menjadi Imam dan Khathib di masa Rasulullah dan Khulafa` Rasyidin adalah kelaziman baginya. Tidak ada yang boleh menggantikannya kecuali ditunjuk untuk mewakilinya, begitu juga dalam peradilan dan pemerintahan; dan juga disebut Amirul Mukminin. Dialah pimpinan tertinggi (al-waliy al-a’zham), yang tidak ada pemimpin lagi di atasnya dan tidak pula ada yang setingkat dengan kedudukannya.”

Al-Kattani, Muhammad ‘Abdul Hayyi. t.t. Nizhâm al-Hukûmah an-Nabawiyyah al-Musammâ at-Tarâtîb al-Idâriyyah. (Beirut: Dar al-Arqam) Cet. II, juz 1 hlm 79

[Azizi Fathoni]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close