Perkataan Ulama

Wajibnya Khilafah Menurut Keterangan Ulama Nusantara KH. Moenawar Cholil

HUKUM MENDIRIKAN KHILAFAH DAN MENGANGKAT KHALIFAH: FARDHU KIFAYAH

Oleh:
KH. Moenawar Cholil (w. 1401 H)
Tokoh Syarikat Islam, Persis, dan Muhammadiyah.

“Mendirikan “khilafah” adalah termasuk suatu kewajiban daripada beberapa kewajiban kifayah, seperti jihad dan qadha’. Yakni, apabila orang yang mempunyai keahlian telah mendirikannya, maka gugurlah kewajiban segenap umat. Dan apabila tidak ada seorangpun yang mendirikannya, maka durhakalah segenap umat Islam, sehingga berdirilah urusan khilafah itu dengan seksama, didirikan oleh orang yang mempunyai keahlian tentang itu.”

KH. Moenawar Kholil. 1984. Chalifah Sepandjang Pimpinan Qur’an dan Sunnah. Cet. II (Solo: CV Ramadhani) hlm 37

PDF bukunya ada di sini: https://drive.google.com/file/d/1y73PXECeaQ7dtyOrjp4lFqhj1WEX-Zty/view

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close